Committee Members

PresidentMr. Tushar Patel
TreasurerMr. Pranay Bhawsar

Executive Committee
Mr. Kirti BahetiMr. Mihir ShahMr. Ram Vedula
Mr. Nitin VishwakarmaMr. Prashant KadweMr. Lokesh Bhate
Dr. Ilesh KuraniMr. Harshad PatelMr. Pranay Bhawsar
Mr. Sunil VarreMr. Samir PatelMr. Amit Tiwari
Mr. Vivek SinhaMr. Vishnu KurriMr. Deepak Parida
Mr. Rathinivethan KanjamalaiMr. Kiran BasnetMr. Sumukh Bahulekar
Mr. Tushar BhandarkarMr. Rushi PatelMr. Jasbir Thakur